Behöver du hjälp med att omstrukturera ditt företags

Behöver du hjälp med att omstrukturera ditt företags eller din förenings HR funktion så att den ligger mer i fas med framtagna produktivitetsmål och vinstpolicy? Vänd dig i så fall till HRM Solutions. Våra medarbetare en mångårig erfarenhet av arbete inom HR. Under åren har vi haft både små och stora uppdragsgivare, svenska och utländska. Några av våra tidigare kunder inkluderar Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Surfa in på vår hemsida och läs mer om oss och de tjänster vi erbjuder. Du hittar oss på hrmsolutions.se. Om du har frågor om oss eller vill veta mer någon av våra tjänster, ring i så fall +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

Konsultföretaget HRM Solutions har en bred kompetens och kan idag erbjuda ett flertal tjänster, exempelvis interim management, rådgivning, utbildning och revision. Många av våra uppdrag genom åren har varit hos organisationer som genomgått stora omvälvningar till följd av företagsförvärv, fusion eller avyttring. Vår revisionstjänst syftar ytterst till att ta fram en handlingsplan för att skapa en mer effektiv och konkurrenskraftig organisation. Som ett led i denna process identifierar vi eventuella svagheter i er rekrytering, befordringsgång och lönepolicy. HRM Solutions arbetar även med due diligence. I korthet innebär det att vi gör en bedömning av en organisations humankapital. Den resulterande rapporten kan sedan användas under förhandlingar inför en potentiell fusion eller ett förvärv.

HRM Solutions har en gedigen erfarenhet i branschen. Vi anpassar våra tjänster till klientens behov och önskemål. Läs mer om oss på hrmsolutions.se!