Här kan du läsa om ränta

Som ränta betecknar man de pengar som en låntagare måste betala tillbaka till långivaren utöver lånesumman. Med andra ord är räntan priset som låntagaren betalar för att få låna pengar låg ränta. Som ränta kan man dock även beteckna avkastningen på en persons sparade pengar men denna artikel handlar om den förstnämnda sortens ränta. Räntors höjd uttrycker man vanligtvis i procent och denna procentsats kallas för räntesatsen.

Det finns olika sorters ränta som rörlig ränta, fast ränta och ett så kallat räntetak. (mer info på låneansökan.se Rörlig ränta är en sorts ränta som förändras i takt med det allmänna ränteläget, det vill säga att räntesatsen höjs och sänks med oregelbundna avstånd och att man aldrig kan vara helt säker på räntesatsens höjd och utveckling. Nackdelen av den rörliga räntan är ovissheten som den medför och fördelen är att man kan ha tur och betala en mycket låg räntesats. Fast ränta är då så att säga motsatsen till rörlig ränta eftersom den rör sig inte alls. Har man till exempel ett lån med fast ränta så vet man att räntesatsen kommer att vara på exakt samma nivå så länge man avbetalar lånet. Nackdelen med fast ränta är då att man inte har chansen att få en lägre räntesats än den man har från början och fördelen med fast ränta är att den ger trygghet. Ett räntetak är en kombination av fast ränta och rörlig ränta. Meningen med att ha ett lån med räntetak är att kunna utnyttja fördelarna av både den fasta och den rörliga räntan och att kunna vara säker på att räntesatsen aldrig överstiger en viss nivå: räntetaket. Besök låneansökan.se för mer info om banklån