Många tvingas låna stora summor för att finansiera sitt bostadsköp

En majoritet – omkring två tredjedelar – av Sveriges befolkning bor idag i eget hus eller bostadsrätt. Många tvingas låna stora summor för att finansiera sitt bostadsköp. Anledningen är att priserna stadigt ökat under de senaste två årtiondena. Många experter varnar för att fastigheter generellt sett är övervärderade med 10-20 procent i Sverige. Uppskattningen bygger på omfattande jämförelser mer länder som Danmark och Holland. För att komma till rätta med denna oroväckande utvecklingen rekommenderade Finansinspektionen (FI) striktare restriktioner för bolån. Det så kallade Bolånetaket trädde i kraft i mars 2013.

Just nu verkar det som att policyn haft önskvärd effekt – prisstegringen har planat ut under senare år – men den har samtidigt slagit hårt mot människor som haft det svårt under de senaste årens lågkonjunktur. Standardiserade regler har i alltför stor utsträckning ersatt individuella bedömningar. För de som står utan fast tjänst, de som råkar ha dragit på sig en betalningsanmärkning och för äldre människor har det blivit betydligt svårare att låna pengar.

Ett lån kan delas upp i två delar. Dels betalar du en ränta på det lånade beloppet, dels amorterar du en del av beloppet. Det finns ett flertal olika återbetalningsmodeller. En är vad man i bankvärlden kallar ”rak amortering” vilket innebär att du amorterar en lika stor summa varje månad. Med en sådan plan betalar du mindre och mindre för varje betalningstillfälle. Ett annat alternativ är annuitetslån. Du betalar då en lika stor summa varje månad. Då minskar räntedelen varje månad samtidigt som amorteringsdelen ökar. För mer information om den svenska lånemarknaden, besök flexilan.