Om du hittar radon i ditt hus.

För det första – få inte panik! Radon finns överallt och fastställande av ett radonproblem är
relativt enkelt. För det andra, om du bara har utfört ett test rekommenderar den
amerikanska EPA ett uppföljande test innan du slår fast att du har problem med radon.
Radonhalterna varierar naturligt och det är viktigt att veta om det inledande testet var en
korrekt bedömning av ditt hems genomsnittliga radonnivå eller om de höga nivåerna kunde
ha orsakats av t ex vädret. Om du har utfört en uppföljande test och det är uppenbart att
radonhalten behöver sänkas, har du flera alternativ. Du kan anlita professionella och
kvalificerade radonsanerare som finns tillgängliga över hela landet. Vissa stater kräver att
han eller hon är statligt licensierad så det är en god idé att kontakta lokala myndigheter för
att få en lista över personer med licens. Även om de flesta stater inte kräver licens, är det
mycket viktigt att använda en välutbildad sanerare. Slutligen, om du eller en vän är en gör-det-självare, finns det en handbok för gör-det-själv radonsanerare skriven av två erfarna
sanerare och instruktörer. Denna bok kan köpas för endast $ 29,95, inklusive frakt och
hantering. Boken går igenom sanering av radon i olika husgrunder (som källare och
krypgrund) samt nya metoder för att undvika radon i nybyggen. Du kan själv bli något av en
expert i radonsanering för ditt hus. Dock är radonsanering inte alltid så enkelt för otekniska
personer.
Bästa sättet att skydda sig mot radonförgiftning är givetvis att du låter sanera ditt hus. Du bör anlita ett kompetent företag för att göra själva saneringen. Kanske känner du nu att du vill veta var du kan läsa lite mer om radonsanering. För att lära dig mer om detta kan du gå in på www.radonsanering.nu.