Varför sanerar man vid mögelangrepp?

Om mögel befunnits växa i en fastighet är det sannolikt att mögelsporer går att finna i hela byggnaden. Mögel producerar giftiga kemikalier (mykotoxiner), vilket betyder att du  kommer att ha dessa giftiga kemikalier överallt i byggnaden. Aktuella universellt accepterade saneringsmetoder rår inte bot på spridning av sporer. Med andra ord, om man sanerar ett visst område inom en angripen byggnad, så har man inte greppat den fulla omfattningen av angreppet. Teknologier som utvecklats vid mögelsanering är inte bara till för att itu med mögelkontaminering utan också effektivt ta itu med sporspridning. Man uppskattar att det finns så många som 200 000 oidentifierade arter av svamp. Varken mögel eller dess sporer orsaka sjukdomar – annat än allergi och eller infektioner – men många former av mögel producerar mykotoxiner som är bland de mest giftiga kemikalier som människan känner till. Och när de växer inomhus kan mögel producera gifter i hög koncentration. För att göra sig av med mögel av denna dignitet krävs en mycket kompetent saneringsprocedur som välutbildad personal tar sig an. I arbetet med sanering av mögel behövs hela rum i en byggnad plastas in och sedan gås igenom kvadratdecimeter för kvadratdecimeter. I många fall kan man rengöra ytorna fria från mögel, men ibland – om de är av mer porös art – måste de helt enkelt tas bort och kastas.
Var detta något som gjorde dig intresserad av att ta reda på mer om mögelskador och olika
sorter av mögelsanering? Bästa tipset för dig är att du surfar in på www.mögelsanering.biz och ser vad som finns där att läsa.  På denna sida hittar du många artiklar om mögel och sanering och hur du kan gå till väga när du är osäker kring hur du ska göra. Här finns också länkar så du kan surfa vidare till andra sidor.