Vikten av att ta det kallt i Georgien

Madona är 36 år gammal, gift och bor i Batumi City i Georgien med sin man och två barn.   Madona driver en nystartad liten livsmedelsbutik. Hon hyr också ut ett rum i sitt hus för att tjäna lite extra. Butiken går relativt bra men hon skulle behöva utrusta den med ett extra kylskåp. Då kommer hon att kunna ha ömtåliga produkter där som exempelvis kött som det är stor efterfrågan på . De kylskåp hon har räcker inte till för butikens behov och när Madona har ytterligare ett kylskåp, kommer hon att kunna öka sina lager samt omsättningen i butiken. Detta kommer att höja familjens inkomst och deras levnadsstandard.

Madona begärde ett lån från ett lokalt finansiellt institut, men utan framgång. Hennes begäran avslogs på grund av hennes låga inkomster och otillräcklig erfarenhet av att driva en butik.
Däremot godkändes hennes låneansökan som en del av ett projekt som drivs av Kiva, som är en internationell hjälporganisation som ger mikrolån till behövande i tredje världen för att befrämja tillväxt och stabilitet, och Credo. Projektet ger start-och återstartlån, med mjuka villkor, till landets fattiga på landsbygden. De har annars inte tillgång till traditionella lån då de betraktas som “högrisk låntagare” på grund av sina låga inkomster.
Har du också svårt att få lån, efter att ha försökt ett antal gånger, då ska du inte ge upp. Det finns alltid en långivare åt dig, bara du letar. Eller låter andra leta åt dig. Börja med att gå in på www.alfabanken.se.